Regulamin szybkich randek | imprez z Are You Single?

Regulamin Szybkich Randek i Imprez organizowanych przez Are You Single?

 1. Organizatorem Szybkich Randek  jest firma Agencja Promocji Orangewing Paweł Marek, z siedzibą w Czeladzi, NIP: 625-222-00-69, REGON: 365584662
 2. Aby wziąć udział w naszych wydarzeniach należy wcześniej zgłosić chęć udziału w wybranym spotkaniu na stronie Areyousingle.pl. Przed przystąpieniem do wydarzenia wymagane jest uiszczenie jednorazowej opłaty przelewem elektronicznym (kwota opłaty zależna od wybranego rodzaju wydarzenia). Podczas rejestracji następuje przekierowanie do platformy Dotpay.pl, gdzie można dokonać przelewu.
 3. Osoby chcące uczestniczyć w naszych wydarzeniach zobowiązane są do podania swojego imienia, nazwiska, aktualnego numeru telefonu oraz adresu e-mail. Organizator potrzebuje wyżej wymienionych danych do prawidłowego przebiegu spotkania. Dane te są poufne i nie są rozpowszechniane. W trakcie wydarzenia  uczestnicy wyrażają w otrzymanych wcześniej formularzach chęć dalszego kontaktu z wybranymi osobami. Wybrane dane kontaktowe zostają przekazane przez organizatora TYLKO osobom, które wyraziły wzajemne zainteresowanie sobą.
 4. Uczestnicy nie powinni samodzielnie przekazywać swoich danych osobowych współuczestnikom spotkania, ani nakłaniać ich do udzielenia takowych informacji o sobie. Podczas spotkania uczestnicy przedstawiają się tylko imieniem.
 5. W szybkich randkach i imprezach organizowanych przez nasz serwis mogą brać udział jedynie pełnoletnie osoby o statusie singla.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w wybranej wydarzeniu dla singli należy niezwłocznie powiadomić o tym organizatora, jednak nie później niż 24h przed wyznaczonym terminem spotkania, w innym wypadku organizator zastrzega sobie prawo do niezwrócenia wniesionej wcześniej opłaty na konto uczestnika.
 7. Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania wyznaczonego spotkania po wcześniejszym poinformowaniu o tym uczestników. W takiej sytuacji wniesione opłaty zostaną zwrócone na wskazany przez Uczestnika numer konta w ciągu 14 dni roboczych.
 8. W trakcie wydarzeń organizowanych przez Areyousingle.pl niedopuszczalne jest spożywania napojów zakupionych poza lokalem, w którym odbywa się wydarzenie. Szybkie Randki i imprezy organizowane są zawsze w lokalach komercyjnych (kawiarnia/klub/pub/restauracja), gdzie można zakupić napoje (alkoholowe i bezalkoholowe) na miejscu.
 9. Organizator nie odpowiada za mniejszą ilość uczestników niż wynikająca z planu spotkania podanego w ofercie i kalendarzu.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za to co dzieje się w i poza obrębem lokalu po zakończeniu szybkich randek oraz imprez.
 11. Zapisanie się na wybraną szybką randkę oznacza zgodę na otrzymywanie maili i smsów informacyjnych dotyczących najnowszych spotkań organizowanych przez Areyousingle.pl . Istnieje możliwość zrezygnowania z tej opcji drogą elektroniczną. Uczestnik, który dokonał rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach handlowych na potrzebny portalu Areyousingle.pl.
  Organizator nie przekazuje danych kontaktowych klientów innym firmom w celach zarobkowych. Można zrezygnować z tej tej opcji, aby to zrobić należy poinformować administratorów drogą mailową, telefoniczną (sms) lub też wypisać się z bazy klikając w link znajdujący się na końcu wiadomości.
 12. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące warunków korzystania z usługi można uzyskać od każdego z koordynatorów, zarówno przez e-mail jak i drogą telefoniczną. Dane kontaktowe dostępne są u dołu strony lub w zakładce „O nas”
 13. Organizator ma prawo odmówić wstępu na spotkanie osobom, co do których ma podejrzenie, że są pod nadmiernym wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, lub których zachowanie mogłoby w jakiś sposób urazić innych uczestników spotkania. W tej sytuacji nie przysługuje zwrot wpłaconej za spotkanie kwoty.
 14. W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika niezgodności świadczonej usługi z opisem ma on prawo złożyć reklamację w formie pisemnej (list polecony) na adres podany w pkt. 2. Organizator ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji licząc od dnia dostarczenia pisma.
 15. Zapisanie się na wybrany Speed Dating oznacza zgodę na otrzymywanie informacji reklamowych z portalu Areyousingle.pl. Istnieje możliwość zrezygnowania z subskrypcji drogą elektroniczną.
 16. Ze względu na specyfikę organizowanych wydarzeń, organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału zgłoszonej osobie, bez podania przyczyny.
 17. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące warunków korzystania z usługi można uzyskać od każdego z koordynatorów, zarówno przez e-mail jak i drogą telefoniczną. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „O nas”.